• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author Holger Drachmann Fjern begrænsning Author: Holger Drachmann Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Frederik 6. Fjern begrænsning Anden person: Frederik 6.

Søgeresultater

gv-1840_680-txt-shoot-idm998

gv-1840_653-txt-shoot-idm2465

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab den 14de August 1823

I Anledning af mit Syns Mistydning

Krigssang for Nordmænd

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Roskilde-Riim

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Roskilde-Riim

Roskilde-Riim

Roskilde-Riim

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Den 28de Mai i Danske Samfund

Den 28de Mai i Danske Samfund

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Den 28de Mai i Danske Samfund

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig