• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

Jertegnet

Et Aar i Padua

Agnar og Aslaug

Den grædske Blomsterpige

Havmanden og Fiskerinden

Harpespilleren i Kong Erik Eiegods Leir

Tilbagekomst

Barden

Ephemeren

Ved Emmas Dødsseng. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik

Harpen

Den hellige Therese

Havfruen og Kongen

Naturdatteren

Kong Frode og Gubben

Jægeren

Fugleapotheose

Trende Nætter

Forfædrene

Snedkeren og hans Drenge, i Pestens Tid

Den ottende Søn

Ruinens Indvaaner

Juuledød

Kongen af Tyrus og Tiggersken

Elverpigerne og Børnene

Melancholie. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik

Ederduunsankerne

Den Vanvittige

Rigsdagen i Helvede

Kampen mellem Havmanden og Biergtrolden

Den nye Øe

Ynglingen fra Megæra

Kunstnerlængsel

Prometheus eller Menneskets Skabelse

Genien

Paa Toppen af Mont-Cenis

I Høsten

Lillas Minde

Ganimed

Heltedyrkelse

Under Lillas Vinduer

Til Naturkraften

Ved en døende Sommerfugl

Aftenhøitid

Digterne

Blomsten

I Canovas Værksted

Ved Søen

Digterphantasie. Om Vinteren

Drømmene

Dativen

Til Phantasien [Du, mit Livs velsignede Gudinde]

Det Uopnaaelige

Digterbekiendelse

Anno 7603

Kierlighed uden Strømper

Gaffelen

Herremanden

Hundemordet

Den forvovne Siællands-Faer

Det stiaalne Taft

Sadelen

Den gamle skade

Posthuuset

Den fri Vognleie

Fyrsten og Forbryderen

Den Druknede

Toujours perdrix

Supplicanterne

Stella

Den fromme Bekiender

Smeden og Bageren

Den sande Drøm

Prutningen

Sanct Sebastian

Den bekymrede Moder

Sødgrød for Vandgrød, og Vandgrød for Sødgrød

Tycho Brahes Dag

Det ædelmodige Tilbud

Observationen

Den jydske Kavalleer

Felix, quem faciunt aliena pericula cautum!

Fader og Søn, een Mand

Det kolde Blod

De to Agerhøns

Gasconaderne

Relata refero

David og Jonathan

Veddemaalet

Mosters Pølser

Contrasterne

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci

Nulla regula sine exceptione

Søvnen

Nøisomhed

Lyksalighed (1)

Brodne Potter i alle Lande

Prologue (1)

Prologue (2)

Chor og Prologue