• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

Stilstand

Til Fru Frederik Brun, Pindsedag 1814

Til den søde lille Nyfødte, d. 11 Juni 1814

Lunets Poetik

Nedfordringen

Jødeprofeten

Medfartenn til Helvede

De fire Elementer

Labyrinten

Mindesang den anden April 1804

Cantate opført ved den aarlige Prarmie-Uddeling i det Schovboeske Institut i October 1804

Til Lykken og Nøisomheden

Den østerlandske Pige

Apologie [1805]

Oldtid og Nytid

Cantate til den 28 og 29 Januar

Hymne [Blus op til Morgenrøde,]

Sonnetter [1805]

Til Nemesis

Vedbendet

I en baiersk Kirke 1797

Menneskebanen

Udsigt over Arnodalen fra Apenninerne. 1799

Til Egeria

Den større Achill. I en Ruin

Phantasos's Rige

Den grønne Ridder

Den lille Fugl

Martsfiolen

Til Seraphine [Med fugtig Purpurvinge stiger]

Elskovsridderen. Romanze

Elskov og Andagt

Til Naturen (I Juni 1804)

Nattesuk. (Efter Luis de Leon)

Seranade. (Guerras civiles de Granada, cap. VI)

Digterløvte

Vahls Død

Sang den 28de Januar 1805

B. Anker

Rosenmøen

Sommerfuglen og Blomsten

Blik i Fremtiden

Paakaldelsen. Den 31te Julii 1806

An die Grossfürstin von Russland, Maria Paulowna

Krigssangen for den danske Hær

Danesang 1807

Sang ved Koncerter

Nye Digte, 1808

Aanden og Sjælen

Musens Fødsel. En Mythus

Roserne. En Legende

Jomfruen og Guden

Til en ung Digter

Det højere Liv

Til den naturlige Sangerinde

Frossen

Forvandlingerne

Lina

Krandsen

Til Helbredelsen

Det Eene

Nattergalen og Natviolen

Ridder Edvard

Til Hjertet [Hjerte, hvad omspænder dig?]

Den Tilkommende

Aftenrøden

Myrtegreenen

Tidens Sejer

Camoens

Liljen og Dugdraaben

Ved et Æbletræ, som i Sept. 1804 paa eengang bar Frugter og Blomster

De tvende Draaber

Den unge Digters Klage

Ved Seraphines Fod

Trækfuglen. 31 Marts 1805

Tiderne

Sonnetkrands

Hymne til Vandet

Til Søvnen, efter tre Døgns fuldkomne Søvnløshed (1807)

Elskovsbaalet

Til Vaaren

Til Lidelsens Charis

Til Septembermaaned, 1804

Den røvede Brud

Vaaren [End Vinteren sit Hoved løfter]

Til Musen [Atter vinker du mig]

Soldatersang paa Marschen

Stiernelil

Til min Søster. 3 Febr. 1084

Blomsterne [I Dannerkongens yndefulde Have]

Til Bagtaleren

Opmuntring

Dueposten

Kong Hadding

Til de Døde

Den Døende. 1805

Ludvig Staffeldt

Blomsten [Der staaer en Blomst ved den klare Søe,]

Jesus Christus. Et Oratorium

Til Musen [Forræderiske Muse]