• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author Holger Drachmann Fjern begrænsning Author: Holger Drachmann Sted Rom Fjern begrænsning Sted: Rom Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root

Søgeresultater

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

gv-1814_222-txt-shoot-idm11236

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Subskriptionsplan paa en Haandbog i Verdens-Historien

Det Danske Samfund

Det Danske Samfund

Det Danske Samfund

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Den Copernikanske Astronomi som den fjerde Troes-Artikel

Om Verdens-Bygningen, af A. Aschlund

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Saga. Nytaarsgave for 1812

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Roskilde-Riim

Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Roskilde-Riim

Roskilde-Riim

Roskilde-Riim

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Den 28de Mai i Danske Samfund

Den 28de Mai i Danske Samfund

Historisk Børne-Lærdom

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Den 28de Mai i Danske Samfund

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Om Dannefæ og Hittegods

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger