• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Forslag til Studeringers bedre Fremgang i de Latinske Skoler.

Afskeed fra den latinske Skole i Horsens i en Tale holden d. 11 October 1773. Af Peder Tetens, Stiftsprovst i Ribe.

VI. Abschieds-Predigt über Johannis 15, 16. am 2. Sonntage nach Ostern 1775, In der deutsche Petri Kirche zu Kopenhagen gehalten,

Davids Bøn og Tanker om et Lands Lyksalighed, betragtet paa de Danskes Bede- og Takkefest den 1 December 1773.

Til Danmark og Norge paa den 17de Januarii, Deres Frelsnings-Dag. Af J***B***. [Tronhiem, den 17 Januarii 1774]

Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Euphron. En Fortælling.

Drømmebog for de som spille i Tal-Lotterie. Af det Italienske.

Lystig Underretning om Drømme-Tal i Tal-Lotteriet, som viser Maaden man skal tage Tallene efter paa det man har drømt.

En lystig Lotterie-Viise. Synget af een, som havde drømt om Støvle, Kruus, Paryk, Skoe, og tog derpaa: No. 5, 7, 9, 2.

Politiske Spille-regler for de tilladelige og meest brugelige Spil i Vertshuusene.

Supplicanten. En Tragi-Comoedie i fem Optoge.

Synge-Tanker om Børne-Skuffen ved Friderichs Hospital, som skal lukkes den 30te April 1774.

Larses Sygdom, Død og Begravelse, […] Kan synges, som: Jeg er en fremmet blant alle.

Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

Morten desperat, bliver af hans Kone sadt i Pesthuset,

Kort men tillige nyttig Anledning, hvorledes Humle-Avlen fordeelagtig kan foretages.

Frieheds Tab beskrevet i en Klage-Sang under den Melodie Ak Friehed, søde Frieheds etc.

Tanker forfattet af en Solicitant paa den 17 Januarii 1773.

Samtaler i de Dødes Rige.

Adolphi Drøm.

Kort Efterretning om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt. Forfattet i et Brev.

Svar til Forfatteren af Brevet om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt.

Von den neulich vorgefallenen Veränderungen beym Lotto.

Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

Geschichte vom Taschenbuche. [I Anl. af en mellem Henning Fr. Bargum og W. von Maurer oprettet kontrakt.]

Den Patriotiske Sandsigers Bedrifter, Bedømmelse og Dom.

Entwurf zu einer Vertheidigung für die regierende Königinn von Dänemark Carolina Mathilda.

Sämtliche Anmerkungen zu den Bekehrungs-Geschichten der beyden Grafen Struensee und Brandt.

Weissagung von der gewiß zu erwartenden Erfüllung des alten Sprichworts: Tandem bona caussa triumphat.

Martin Velten eine Komische Oper in 3 Aufzügen. [titelbladet skrevet på et tæppe på et stik]

Et Lands almindelige Lyksalighed. En Præken paa Taksigelsesfesten den 1. December 1773. holden til Høimesse i Trinitatis Kirke

Høimesse Prædiken holden paa den […] anordnede Almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 December 1773.

Prædiken over Høimesse-Texten paa den almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 Dec. 1773.

En Beklagelses Sang over Agerøe Hoved-Kirke, Som Ved stærk Torden-Ild blev antændt og lagt i Aske den 19de Decembr. 1772, […]

En Dansk Patriots Betenkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongelige Danske Armee.

Svar til Forfatteren af en Dansk Patriots Betænkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongel. Danske Armee.

Historie om Tal-Lotteriet og dets forunderlige Indflydelse paa det menneskelige Gemyt.

Til Kongen! Om Tallotteriets onde Følger i de Danske Stater.

Tall Lotterie Spionen. No. 1.

De igien antagne Børns Lovsang til Kongen, da de atter bleve indtagne i det Kongelige Wäisenhuus den 11 October 1773.

Tanker og Betragtninger, i Rosenborg-Hauge anden Pintsedag den 31te Mai Aar 1773.

Forslag til den offentlige Oeconomies Forbedring i Danmark.

Om Overdaadighed, samt om Klædedragts Orden og Skikkelse, saa og om anden Eqvipage, Prydelser og Udstafferinger, som bruges til Overfloed.

Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.