• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

ØWER Æ ÆWN

ØSTERLANDSK (Kysten ved Tanger)

Ørnen med sin lette winger

ørkensang

Ønsket

ØNSKERNE

ØNSKEBNE.

ØNSKE TIL JOMFRUE CECILIA WORMSTRUP, PAA HENDES FØDSELS-DAG

Ømme Taarer, Hjerte-Toner

Øjeblikket.

ØHLENSCHLÆGER.

ØHLENSCHLÄGERS COLLEGIUM.

Øhlenschlägers Collegium (DK)

Ødipus paa Højen

ØDE

ön

ÆRTEBÆLGE

Æresvers under Jacob Bircherods portræt 1688

Æresvers under Henrik Gerners portræt 1700

Æresvers under Hans Løwenhielms portræt 1699

Æresvers under Gertrud Iserbergs portræt 1687

Æresvers under Elsebeth Scheffers portræt 1690

Æresvers under Elisabeth Høgs portræt 1672

Æresvers under Edward Kruses portræt 1695

Æresvers under Christen Lodbergs portræt 1693

Æresvers under Catharina Hemmers portræt 1694

Æresvers til Jens Pedersøn, Nye Sange 1684

ÆRENS MARERIDT

Æreminde og Grav-Skrift: over Grevinde Leonora Christina

Ære og Priis og Dyd

Ældre Studenterviser.

Ægypten var plaget saa saare

Ægteskabs Seddel for Anton Ulrich Hansen og hans Kiæreste Anna Jens-Datter

Ædel af hierte velbaaren af ætt

Æblerne.

Æ SPØGELS

Æ MUESPIG

Æ GAMMEL SNEJKER

Æ GAMMEL SMED

ångesten

älska

ZIGEUNERSKEN

ZIGEUNERSANG. (Goethe.)

ZACHÆUS.

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Ynglingen fra Megæra

Ygdrasil

Ydre Mission.

XII. Ved Midnat

XII. Den Lykkelige

XII. 2

XI. Til en Bonmotkræmmer

XI. Faklen

XI. Det kierere Bedrag. 1

X. Floden

X. Det sande Værd

WOLLES VIV.

wind

WILHELM MARSTRAND Død den 30te Marts 1873

WIEDEWELT, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

WIBORIGS WELKOM

WI Tro alle sammen paa en Gud

whisper

where is laughter -?

what is there

Wed sliben blifver Jernet klar

warning

Walther von der Vogelweide

W. Hogarths sidste Malerie (DK)

W. HOGARTHS SIDSTE MALERIE

W. H. F. A. Læssøe

VÆVERNE. (H. Heine.)

Vær velsignet, naade-throne,

Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Vær trøstig Sion, Jesu Brud

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

Vær lystig i HErren, hans due og dukke

Vær i korset troe og stille

VÆK IKKE SVANERNE

Vægter! vil det mørke rige

VÆDEREN OG GRISEN.

Væddeløbet i det Lave

Vuggevise.

Vuggevise