• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Worm, Jacob Fjern begrænsning Forfatter: Worm, Jacob Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

JACOB WORM OG THOMAS KINGO

SATYRE OVER KINGOS KALOT

CONTRA-SVAR PAA KINGOS KALOTVISE

NOGLE CARDINALERS FORSLAG

Den lille Rubberts Fische-bad,

Corollaria.

Horse-Mager,

DA KINGO BLEF BISCOP

. - [1968]

. - [1968]

GUD OG BELIAL

BAADS-MENDS ÆRE-DIGT OM DEN GYLDENE WIN-TAPPER-SVEND

STUDIOSUS LAMENTANS DET ER STUDENTERNIS GRAAD

Tillæg I.

Tillæg II.

Tillæg III.

EN NYE RIIME KUNST

SIBYLLÆ, SPAADOM [OM] NORDENS ANTICHRIST

POST SCRIPTUM TRAGICUM ET PROPHETIÆ COMPLEMENTUM

MAY ER VELKOMMEN

LYCHENS UBESTANDIGHEDS SPEYL

. - [1968]

. - [1968]

STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS

KONGENS VÆMODIGE KLAGEMAAL

GEJSTLIGHEDENS HESTE-SUCK OG HOPPE-GISP

SUPPLICATION TIL KONGEN OM CONSUMPTIONENS OC ANDRE SCHATTERS AFSLAG

HOROLOGIUM REGIUM

Dryp [Himmel] Salfve-Flod ned i min Pen og Hierne!

Hora prima!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Secunda!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Tertia!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Quarta!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Quinta!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Sexta!Deus adsit Regibus sua gratia.

Hora Septima!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Octava!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Nona! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Decima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Undecima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Duodecima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Conclusio. Seyerverket settes till Huile.

. - [1968]

. - [1968]

JESU KLAGEMAA OVER JUDAS OG JØDERNE

. - [1968]

. - [1968]

HANS KONGELIG MAJTS VELKOM

ALLERUNDERDANIGSTE SUPPLICATION

KONG CHR. 5. NATIVITET OG GLÆDES-FØDSELS DAG

ALLERUNDERDANIGST SUPPLICATION

WIBORIGS WELKOM

TIL GYLDENLØVE I

. - [1968]

. - [1968]

ALLERUNDERDANIGST DEPRECATION OG AFFBITT

TIL PRINTZ FRIDERICH

TIL GYLDENLØVE II

GRAAD OG GLÆDE

DEND DYREBARESTE DIAMANT

STORMÆCTIGSTE HØYSTBAARNE MONARCH ALLER NAADIGSTEARVE-KONGE!

TIL DRONNINGEN

TIL GYLDENLØVE III

TIL DOCTOR THOMAS KINGO

TIL FRUE SIDSEL GRUBBE

MIN ALLERNAADIGSTE ARFVE HERRES OG KONGES EVANGELISKE PAASKE TANCKER

DEND FROMME KONG DAVIDS FORKLARING

TIL GYLDENLØVE IV

KONGELIG MAYTS FØDSELS-DAGS TANKE-RIIM

TIL GREVINDE SOPHIA AMALIA MOTH

TIL KONGEN

. - [1968]

. - [1968]

EPIGRAM I

JONÆ PROPHETES BØN

TRØST-VALET TILL SIN HOYBEDRØFUED HUSTRU,

TIL HANDS KONES MODER

TIL HELVIG JUEL

. - [1968]

. - [1968]

DEN FØRSTE GRØDE, DEN FØRSTE FØDE, HØRER HERREN TILL, OG ER HANNEM HELLIG!

RIMBØN

NAAR DER KASTES JORD PAA LIIG

SOMMER-PSALME

EEN VIISE

Hr. doktor Hans Svane gennem anagrammer,

EPIGRAM II

PARODI PÅ HORATS I DEN 9. ODE I DEN 1. BOG AF DIGTENE TIL THALIA

NATALEM Augustissimi ac Serenissimi REGIS

Den ærværdige og høje KONGES FØDSELSDAG

TIL DEN HØJÆRVÆRDIGSTE FYRSTE OG KONGE OG MIN MILDESTE HERRE

Den fredsstiftende fyrste erobrer freden med sejrrige våben,

. - [1968]

. - [1968]

QVINDE-UKRUDS LIFACTIGE CONTRAFAYT,

DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI