• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Ach hører Himlens Ord

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Adam var min første Fader

Af tre blev dend ene

Ansøgning til Stiftamtmand G. F. Holstein 5. Juni 1756

Bedrøvet Verdens Glæde

Bestandighed er rar

Da mangel har forvoldt

Da vor allernaadigste Konge Kong Friderick den Femte 1750 den 27. Junii var i Faaborg

Da vor naadige Kron-Printz 1745 den 7. Julii kom til Verden

De Prophetiers lange Regning

Den kiedsom Vinter gik sin gang

Det rette Venskabs Kiendetegn

Digte

Digte

Digte

Digte

Digte

Digte

Digte

Digte

Digte

Diogenes og Alexander paa en Tobaks-Daase, gav Anledning til følgende Betænkning

Drikke-Skaal

Du deylig Rosen-Knop

Een Drikke-Skaal

Een regel for Elskere af den moralske Qvadrille

Een Røver og til Paradis?

Eet Roeligt Sinds fornøyelige Tilstand

En Doktorindes Critik over disse Ord:

En Drikke-Skaal

En Drikke-Skaal i et muntert Selskab paa Søeholm

En giftefærdig Piges Klage over sin Moders Urimelighed i at nægte hende et anstændigt Ægteskab

Er mit Hiem end ey saa nær

Er nogen, jeg er glæde riig

Et varigt Vel er dog engang at finde

Ey saa hvi tripper du saa fast

Eya! hvor Synden trykker

Forhadte Navn af Toldforpagter

Før din hellig Lyst blev syndig

Gid den faae Skam

Giv Sag og Søgsmaal, naar du vil

Grav-Skrivt over en Møe, som døde i sit 50 Aar

Grav-Skrivt over Socrates

Gravskrift af samme Stub i Odense over Democritus, som kiger ud af en Ræve-Huule

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte

Hvad er vor Glæde dog i denne skummelhytte

Hver tiime er forgyldt

Høye Gud! Vort Fald, des verre

I hvad min Talsmand leed