• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Richardt, Chr. Fjern begrænsning Forfatter: Richardt, Chr.

Søgeresultater

Kampen ved Helgoland.

For Hæren og Flaaden.

Efter Tabet af Als.

Sørgetoner.

De Saarede.

Til de Faldnes Efterladte.

Ved Løvfald.

Ved Lærkens Komme.

Foraarsblomster.

Plovmandens Sang.

Sædemandens Sang.

Skjærsommer.

Den gamle Skovvej.

Naturen og Kunsten.

Dragonhesten.

En skikkelig Mand.

Helene.

Nattens Røster.

Smålandspigen.

Aja Sophia

Normannen.

Pigen fra Libanon.

Tornerose.

Til de svenske og norske Frivillige.

For Norden.

Fra »Nordisk Højtid«.

Foraarsvise. [Til Skoven gik der Bud paa Bud]

Ældre Studenterviser.

Om en Fællesforfatning.

De nyere Filosofer.

Kirsten Piils

Concert-Indledning.

Ved Herlufsholms Trehundredaarsfest.

Peter Severin Lund.

Til Kong Christian den Niende.

Til Enkedronning Caroline Amalie.

Ved Indvielsen af en Folkehøjskole.

Til Slesvigerne.

Volmerslaget.

Adam Oehlenschlägers Minde.

Septembertid.

Paa Møens Klint.

Danmark. Ved Studenter-Jubilæet 1848-74.

Kong Frederik den Syvende.

Stormfloden.

Grundlovsvise.

Gyldendalske Boghandels Hundredaarsfest.

En Drikkevise.

Til C. Hostrup. Ved »Gjenboernes« Jubilæum 1869.

Til H. C. Andersen. Den 6te September 1869.

Fra Studentermødet.

Til Dansen i Drammen.

Nordens Kvinde.

Mødet i Norge.

Johan Henrik Thomander.

Skyttesang. [Med Krumveje ofte man slaar sig tiltaals]

Ved et Diamantbryllup.

Ved et Jubilæum.

Henrik Hertz.

Emilie Monrad.

Ole Strøm.

Adolf Knudsen.

Emanuel Richardt.

Ved et Lærermøde.

Ved Kirkemødet.

Fra Aarets Tider. 1 - 4.

Foraarsvise. [Hvor det skyder og bryder]

Sommervise

Mod Efteraar

Decemberskov

Billedtexter 1 - 3 (I)

Overraskelse

Betids

Patient

En Valplads.

Hugormen.

Pigen ved Brønden.

I Schweiz.

Sejrs-Bud.

Paradisets Fugle.

En Længsel.

Jakob i Hebron.

Judith. Et bibelsk Heltedigt i ni Sange.

Bønnen.

Takken.

Peters Befrielse.

Areopagos.

Bosporos.

Ved Tanganika-Søen.

Missions-Psalme.

Paaskemorgen.

Det ubekjendte Land.

Snestorm i Maj.

Til Overvejelse.

Sønderjydens Sang.

Foraars-Gry.

Opfarten til Upsal.

Ved Dannemora.

Til Nordens Ungdom.

Fjeld og Dal.