• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Richardt, Chr. Fjern begrænsning Forfatter: Richardt, Chr. Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi

Søgeresultater

Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.

Ved Missionshuset 'Bethanias' Indvielse.

Tyendeliv.

Tro og Gjerning.

Under fremmed Navn.

Pløjetid.

Fra Aarets Tider 1 - 5.

Koldt Foraar.

Somrens Farvel.

Ved Juletid. [Den hvide Snee har lagt sig]

Efter Snestorm.

Skovens Saga.

Til Kong Christian IX.

For Danmark.

Til Kongen.

Festsange.

For Universitetet.

Ved Velgjørenheds-Selskabets Skoles Jubilæum.

Billedtexter 1 - 3 (II)

Ubudne Gjæster.

Tiggeri.

Dørvogteren.

Rejsebrev

Papirer.

Bjergluft.

Dobbelt Strøm.

Et Enebo.

Post-Pigen.

Overvintring.

Gubben i Skoven.

Ved Det kgl. Blinde-Instituts Jubelfest.

Psalmer til Luther-Festen.

Den hellige Skrift.

Johannes i Fængslet.

Kejserens Ven.

Fædrelandssang.

Paa Kong Christian IX'S 70 Aars Fødselsdag.

Danmark.(Ud for Verdens Herregaarde)

Til Sønderjyderne.

Til de Unge!

Skyttesang. [Klippers Vælde, Mur al Fjelde]

Prolog til en Forsvarsfest.

Foraar.

Jordbund og Væxt.

Vaad Oktober.

Lys Oktober.

Vilde Heste.

Skyer.

Hede-Gran og Jule-Gran.

Ved Juletid. [Paa gamle Malerier]

Paaske.

Tonernes Verden.

Til Niels W. Gade.

Ved Afsløringen af P. Heise's Buste.

Ventetid.

Frejas Hal.

Vinterbillede.

En Hvalfangst.

Carsten Hauch.

Johan Herman Wessel.

B. S. Ingemann.

Frederiksborgs Slotsklokker sjunge.

Den ene og samme.

Maria ved Vuggen.

Ved Nytaar.

Ved Diakonissestiftelsens 25 Aars Jubilæum.

1787 - 1887. Ved Borgerdyd-Skolernes Jubelfest.

Vilhelm Rode.

Theobald Otto.

Carl Høgh-Guldberg.

Ved 40 Aars Student-Jubilæum.

I Norrköping.

Gamle Minder.

Ved Studenterforeningens Bal

Prolog til nordisk Musikfest

Røde Kors.

Brahetrolleborg Folkehøjskole.

Hjemløse Børn.

Sang for Danske i Amerika.

Ved Indvielsen af

Johan Nicolai Madvig.

Ditlev Gothard Monrad.

Carl Christian Hall.

Ved Kunstakademiets Stiftelsesfest.

Ancker's Legat.

Ringedals-Fossen.

Med et Basrelief

Prolog til Festballet

Ved Aabningen af det sjette nordiske Skolemøde

September-Kveld.