• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Ploug, Carl Fjern begrænsning Forfatter: Ploug, Carl Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Norden [1]

Fædrenes Minde

Til Lundenserne. (1839)

Hilsen til Upsala.(1843)

Ved Studentermødet i Kjøbenhavn. (1845)

Til Nordens Konger

Vers paa Bellmanske Melodier

I Foraaret

Ved Sundet

Fædrelandet

Jylland

Slesvig [1]

Modersmaalet

Den danske Sang

Den politiske Sang

Vaarsang

Studenterviser [1]

Regensviser

Nytaarsnat paa Regensen. (1838)

Akademisk Læseforening

Unionen

Soldets Filosofi

Til Skoven

Kompagniets Skibbrud

Afsked med en Grønlandsfarer

Ved en Botanikers Bryllup

Universitetets Lærere

Til Christoffer Ernst Frederik Weyse

Til Johanne Louise Heiberg

Til Johan Clausen Dahl

Til Joachim Frederik Schouw

Henrik Nikolai Clausen

Til Adam Oehlenschläger

Til Gustav Friedrich Hetsch

Til Johan Christian Drewsen

Til Ditlev Gothardt Monrad

Carl Michael Bellman

Bertel Thorvaldsen

Til de Unge

Fostbrødrelaget

Opraab

Til de Gamle

l Sommerferien

Indbydelse

Ove Christian Drejer

Christian Baltasar Krarup Bergenhammer

Ove Ovesen Fabricius

Salomon Drejer

Michael Petronius Bille

Peter Nikolai Borgen

Jenny Lind

Ordets Ridder

Dronning Mathilde

Norden [2]

De nordiske Naturforskere. (1847.)

Til Lundenserne. (1850)

Christianiatoget. (1851)

Danmark [1]

Slaget ved Slesvig

Til de svenske og norske Frivillige

1849

Ved Afdækningen af Mindesmærket paa Trinitatis Kirkegaard i Fredericia

Den 25. Juli

Hr. Helgesens Vise

Velkomster

Slesvig [2]

Grundloven [1]

Den danske Bonde

Studenterviser [2]

Til Kongen. (Ved en Studenterforestilling.)

Til H. C. Ørsted. (Fra Studenterne.)

Til A. Bryndum,

Afskedsviser [1]

Balvise

Folke-Viser

Sonnetter [1]

Med en Sølje

Lidenskab

Jeg tror paa Dig

Til Fru -

Marie Lehmann

Frederikke Mariboe

Adam Oehlenschläger

Hans Christian Ørsted

Johan Christian Drewsen

Joachim Frederik Schouw

Ved Afdækningen af Tegners Mindestøtte

Oscarshal

Peder Tordenskjold

W. H. F. A. Læssøe

Christian den Ottende

Slaget ved Fredericia

Aften

Morgen

Norden [3]

Nordens Konger. (Paa Kronborg i Juni 1860)

Hilsen til Upsala. (Juni 1856)

De nordiske Studentersangere. (November 1856)

Den hygiejniske Congres. (Juli 1858)

De nordiske Naturforskere. (Juli 1860)