• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)

Ach! HErre see (DK)

Ach! Herre see min Hierte-vee

Ach! Hvi kand jeg aldrig lukke

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Ach! Jesu mit Hierte har vanked

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Ach! min Jesu jeg maa klage

Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)

Ach! min Jesu! ach! jeg er død

Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)

Af Adams Fald fordervet slet

Af Høyheden oprunden er

Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig

Aften-Stiernen hisset tindrer

Agt, Siæl, og lyd

Ah HErre! lad nu ey din Vred' opsyde

Ah levende Gud jeg bekiender for dig

Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!

Ah! hvad jeg aff Væmodighed

Ah! lader Eder minde

Ah, Thomas, hvor gik du i Verden hen?

Ald dend gandske Christenhed

Aldrig er jeg uden Vaade

Aldrig er jeg uden Vaade (DK)

Alle Ting er Underfulde

Alleniste Gud i Himmerig

Alt hvad Fornufften overgaar

Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]

Begrædelser ofver Valentin Korn 1676

Beholdt os HErre ved dit Ord

Beklage aff ald min sinde

Betænk O Menniske din Død

Binde Brev [1675?]

Binde-brev om Morten-Gaas

Bindebrev til Birgitte Baltzlov 1689

Blant alle Ting i Verden her

Blant alle Ting i Verden her (DK)

Blusser op og værer glade (DK)

Blusser op og værer glade [1]

Blusser op og værer glade [2]

Bort Mørk, bort søvne Taage

Bryder frem I hule Sukke

BRyder frem I hule Sukke (DK)

Bøn om Fredens Befording (1700)

Candida

Candida (DK)

Chr. V's første Ledings-Tog 1676

Chr. V's Igienkomst fra Holstein til Fyen 1679

Chr. V's Reise i Norge 1685

Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]

Christ laa i dødsens Baande

Christ stod op aff døde

Christus JEsus for os offret

Christus kom selv til Jordans Flood

Chrysillis

Chrysillis (DK)

Da JEsus Guds Eenbaarne Søn

DAgen er snart runden hen (DK)

Dagen er snart runden hen [1]

Dagen er snart runden hen [2]

Dagen nu fra Himlen rinder

Dagen nu sin afskeed tager

De Fattige udj Odensee Hospital [1683 dl. 1684?]

De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678

Dend Christen Kirkes skiønne Navn

Dend dumme Aand Og Dievel maa dog bort

Dend klare Sool gaar ned, det

Dend præg Sool, som heele Verden

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder (DK)

Dend rette Dyders Moder

Dend salig er i Guds Frygt staar

Dend Seylende Venus 1695

Dend som mig føder, det er Gud min HErre

Denne Glædes Dag er stoor

Der JEsus Christ vor Broder

Der JEsus haffde prædiket