• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Ære være GUD Fader i Himmerig

Vor HErres JEsu Christi Fred

Vor Gud hand er saa fast en Borg

Vor Frelser JEsum vi tilbede

Vil Gud vor HErr' ey med os staa

Vi troe allesammen paa en GUD

Vi takke dig aff Hiertens Grund

Vi Christum love hver og een

Vare Gud ikke med os denne Tiid

Vaag op, min Siæl, thi Stunden er

Solen udi mørke Klæder

Samlede skrifter 3

Samlede skrifter 3

Samlede skrifter 3

Samlede skrifter 2

Samlede skrifter 2

Samlede skrifter 2

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter 1

Samlede skrifter

Samlede skrifter

Ræt salig er forvist dend Mand

Opvaager Christne alle

Om Himmerig vi tale vil

Om Himmerig vi qvæde vil

Om Gud ey bygger Huus og Gaard

Om Egteskabet vi siunge vil

O vi arme Synder, Vore Misgierninger

O Skaber udi Himlens Huus

O Menniske begræd din Synd saa stoor

O JEsu kjære Frelsere

O JEsu for din Pine

O JEsu Christ som Manddom tog

O HERRE Gud og Fader bliid

O HERRE Gud benaade mig

O HErre frels mig og døm min sag

O GUds Lam uskyldig

O Gud vor Fader i evighed

O GUD aff Himlen see her til

Nu lader os alle takke GUD vor HErre

Nu gaff min JEsus gode Nat

Nu er fød os JEsus Christ

Nu bede vi dend Hellig Aand

Naar vi i største Nøden staa

Naar vi i største Nød er sted

Naar jeg, O Gud! paa Havet er

Naar jeg betænker ræt dend stund

Mit Barn frygt dend sande GUD

Mine Synder ere som Sand i Strand

Min Siæl nu love HErren

Maria er en Jomfru reen

Loved vær du JEsu Christ

Kyrie, Gud Fader forbarme dig over os

Kyrie Gud Fader aff Himmerig

Kyrie Eleison, Christe Eleison

Kom O Hedning-Frelser sand

Kom nu alle Folkes Trøst

JEsus op paa Korset stood

JEsus i Hiert' og Mund er sød

JEsus Christus er vor Salighed

JEsus Christ i Jødeland

JEsu søde Hukommelse

JEsu Christ dig takke vi

Jeg vil mig HErren love

Jeg raaber til dig, HERRE Christ

Jeg løffter mine Øyne op

I hvo som rolig leve vil

Hvor snarlig rinder Livet bort!

Hvo som vil salig udi Verden leve

Hvi vilt du saa dig klage

Hvad kand os komme til for Nød

Hielp Gud at jeg nu kunde

HERREN hand er min Hyrde good

HERR' Christ Guds Søn Eenbaaren

Herodes hvorfor frygter du

Guds Søn er kommen aff Himmelen ned

Guds Godhed ville vi priise

GUD være lovet altid og benedidet

Gud vor Fader Søn og Aand

GUD Fader, Søn og Hellig Aand

Fryd dig du Christi Brud, Imod