• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Æresvers under Jacob Bircherods portræt 1688

Æresvers under Henrik Gerners portræt 1700

Æresvers under Hans Løwenhielms portræt 1699

Æresvers under Gertrud Iserbergs portræt 1687

Æresvers under Elsebeth Scheffers portræt 1690

Æresvers under Elisabeth Høgs portræt 1672

Æresvers under Edward Kruses portræt 1695

Æresvers under Christen Lodbergs portræt 1693

Æresvers under Catharina Hemmers portræt 1694

Æresvers til Jens Pedersøn, Nye Sange 1684

Vær trøstig Sion, Jesu Brud

Vort Maaltjd vi beslutter nu

Vort Maaltid vi beslutter nu (DK)

Vor JEsus aff Landflygtighed

Vor Disk og Dug er alt bered (DK)

Vor Christendom en Bane er

VIl dog Himlen intet tale (DK)

Vil dog Himlen intet tale

Viis er den Mand

Vi vaare under Lovens stand

Vi med Forundring daglig maa

Vers i Vinterparten (DK)

Verkbrudne Svend, Hvor lyksom var din stand

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund!

Velkommen Morgenstund med Guld

Velkommen hid, I søde JEsu Navn

VElder ud I Øyne-strømme (DK)

Velder ud i Øyne-strømme

Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699

Ved ald vor Guds Barmhiertighed

VDaf dend dybe Nød (DK)

VAag op og slae paa dine Strenge (DK)

Vaag op og slae paa dine Strenge

Vaag op og slaa paa dine Strenge

Vaag op og see

Under Niels Juels Portræt [1697?]

Under Chr. V's Portræt i Norske Lov 1687

Under Chr. V's Portræt i Danske Lov 1683

Under Anders Sørensen Vedels portræt

Udaff Guds Naade haver

Udaf dend dybe Nød af alskens

Udaf dend dybe Nød

Trøste-Skrift over Karen Nansens Død [1672]

Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697 (DK)

Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697

Trods Kors og Død!

Til Skibet Prinds Frederich 1686

Til Niels Juels Contrafey [1696?]

Til Kongl: Majestets Tredie Feldtog 1678

Til Jordans Flood Min Siæl vil ile hen

Til hvile Soolen gaar, og Dagen

Til hvile Soolen gaar

TIl hvile Solen gaar (DK)

Til Herrens Bord, I Jesu Navn

Til HErrens Bord, i JEsu Nafn (DK)

Til Herodes JEsus føres (DK)

Til Herodes JEsus føres

Til et Gudbarn 1681

Til Chr. V's 20 Aars Regeringsjubilæum 1690

Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg 1687

Taksigelsis Sonnet [1697?]

Taksigelsis Sonnet (DK)

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good (DK)

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good

Tack, Jesu, Sialens Hyrde good

SØde Synd, du Vellyst-Engel (DK)

Søde Synd, du Vellyst-Engel

Søde Siæl, hvi vilt du komme (DK)

Søde JEsu, Siælens Læge (DK)

Søde JEsu, Jule-Første

Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Store Gud og Frelsermand

Steenig Hierte, gid du kunde (DK)

SOver I? Hvor kand I sove (DK)

Sover I? hvor kand I sove

Sorrig og Ælendighed

Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe (DK)

Sorrig og Glæde de vandre

Sorrig og Elendighed, Suk og salte

Sorrig og Elendighed (DK)