• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Ewald, Johannes Fjern begrænsning Forfatter: Ewald, Johannes Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

SØRGE-DIGT OVER FRUE RAHBEK (DK)

PHILET EN FORTÆLNING (DK)

DA JEG VAR SYG (DK)

PAA KONGENS FØDSELS-DAG 1772 (DK)

HAAB OG ERINDRING (DK)

LANDSBYE-HØITIDEN (uddrag - DK)

RUNGSTEDS LYKSALIGHEDER. EN ODE (DK)

ET HENGIVENT ØNSKE (DK)

AFTENEN: ET FRAGMENT (DK)

ESELET OG BONDEN. EN FABEL (DK)

KLAGE-SANG OVER SKIØDEHUNDEN: MASKE (DK)

INDFØDS-RETTEN (DK)

DET NYE AAR 1779 (DK)

EPIGRAMMER (DK)

EN NYE AANDELIG SANG (DK)

TIL MIN M*** (DK)

POENITENTEN. EN ODE (DK)

TIL SIELEN. EN ODE (DK)

Impromptu (DK)

I Abrahamsons Stambog (DK)

Fragment (1) (DK)

Fragment (2) (DK)

Fragment (3) (DK)

Til Cecilia Wormstrup (DK)

Fragment (4) (DK)

Vers (DK)

Natte-Tanker (DK)

Over Johannes Kinast (DK)

Over Andreas Schyth (DK)

Nytaarsdigt til en Moder (DK)

Nytaarsdigt til en Fader (I) (DK)

Nytaarsdigt til en Fader (II) (DK)

Fragment (5) (DK)

Aftenen (I) (DK)

Død og Dom (DK)

Fragment (6) (DK)

Til Generalinde Elisabeth Mokke (DK)

Epigram (DK)

Fragment (7) (DK)

Aftenen Et Fragment (II)

Poenitenten et Fragment (DK)

Vinteren, et Fragment (DK)

Til Jomfrue Anna Hedevig Jacobsen (DK)

Morgen-Sang (DK)

Over M. B** (DK)

Over M. Th** (DK)

Paaskrift paa en Kaffekande (DK)

Til B*** og E*** (DK)

Til F* og L* (DK)

Rimbrev til L. Bensen (DK)

TANKER I ANLEDNING AF HR. HANS EBBESEN ... (1765)

TANKER I ANLEDNING AF FRØKEN SOPHIA DORTHEA V. HOLSTEIN'S DØDSFALD (1768)

I ANLEDNING AF HR. PALLUDAN OG JFR. LØNBORG'S MARIAGE (1768)

SØRGE-DIGT OVER FRUE RAHBEK (1768)

TANKER DA ARVEPRINDS FREDERIK GIENNEMGIK SMAA-KOPPERNES INDPODNING (1769)

TIL DRONNING JULIANE MARIE PAA HENDES FØDSELS-FEST DEN 4DE SEPT. 1769 (1769)

ODE TIL PRINTZ FRIDERICH, DA HAN FORNYEDE SIN DAABES PAGT (1770)

ET GLIMT FRA TIDEN IND I EVIGHEDEN VED FRUE GEHEIMERAADINDE VON SCHULINS ...(1770)

OVER HR. HERMANNY (1770)

PHILET EN FORTÆLNING (1770)

ØNSKE TIL JOMFRUE CECILIA WORMSTRUP, PAA HENDES FØDSELS-DAG

PAA KONGENS FØDSELS-DAG 1772

TAARER VED HERR FREDERIK VON ARNSBACHS GRAV (1772)

EN PASSIONS-SANG [STABAT MATER]. DANSK EFTERLIGNING (1772)

HAAB OG ERINDRING (1772)

I ANLEDNING AF DEN SAL. MAD. JAKOBSENS DØDSFALD I RONDSTED DEN 1 MAY 1775

RUNGSTEDS LYKSALIGHEDER. EN ODE (1775)

ODE TIL ARVE-PRINDSEN, DEN 11. OCTOBER 1776

SØRGE-CANTATE OPFØRT PAA WALK. COLLEGII ... CHRISTIAN HORREBOWS DØD (1776)

VERS PAA ET SØLV SKILDT GIVET TIL ET KONGE-BAAND ... (1777)

I ANLEDNING AF HENDES KONGELIGE MAJESTÆTS DRONNING JULIANA MARIA ... 1777

TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (1777)

SANG I ANLEDNING AF KONGENS FØDSELSDAG 1778

ET HENGIVENT ØNSKE (1778)

AFTENEN: ET FRAGMENT (1778)

ESELET OG BONDEN. EN FABEL (1778)

KLAGE-SANG OVER SKIØDEHUNDEN: MASKE (1778)

INDFØDS-RETTEN (1778)

I ANLEDNING AF HENDES KONGELIGE MAJESTÆTS DRONNING JULIANA MARIA ... (1778)