• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Baggesen, Jens Fjern begrænsning Forfatter: Baggesen, Jens Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Væddeløbet i det Lave

Vor Verdens Skabelse

Vor Frues Fald

Vers for Prosa

Tvungen Latter

Tilbagegangen over Rubicon

Til min Ven

Til Digteren Adam Ohlenschläger

Thomas Moore eller Venskabs Seier over Kiærlighed

Theateradministratoriade

Tausheden

Tandpinen

Taksigelsen

Svaret

Strømpebaandet

Stambogen

Sprog-Smørrebrød

Smagens Forfalden

Selvindbydelse

Satansengelen

Runen

Romerering

Rom og Paris

Rimbrevpennen, eller den korsøerske Svane

Riimbreve og poetiske Epistler. 1. Samling, 1784-1808. - 1890

Riimbreve og poetiske Epistler. 1. Samling, 1784-1808. - 1890

Reisen til Korsør

Postscriptet i Aar til Brevet i Fjor

Poesiens Oprindelse

Patriotisme

Parnas-Revolutionen

Paaske-Indbydelsen

Overhovedet og i Grunden

Orpheus og Eurydice

Noureddin til Aladdin

Min Skygge

Levningen af Uskyldighedsstanden

Labyrinten paa Rim

Kirkegaarden i Sobradise

Katten, eller Kiærligheds Triumf

Kallundborgs Krønike, eller Censurens Oprindelse

Jordens Kiærlighedshistorie, eller Aarstiderne

Jeppe. Et siællandsk Eventyr

Jens Napoleon eller Fadder-Herlighed og Navnværdie

Ja og Nei eller Den hurtige Frier

Hvis jeg er, og hvis jeg ikke er

Hunden

Historien indtil Syndfloden

Gollerette

Første Efterretning om Kiøbenhavns Bombardering