• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Holberg og hans Scene

Holberg og hans Scene

En Politiker

En Politiker

Lykkens Blændværk

Lykkens Blændværk

Det unge Blod

Det unge Blod

Amen! JEsus hand skal raade

Aristokraternes Catechismus

Aristokraternes Catechismus

Fra Gaden

Fra Gaden

Unge Bander

DANSKE VERS

Ny Aand /Heroica

FANTASIA

FANTASIA [undertitel]

COPLAS

Sophus Claussens lyrik :

Dommedags Bog

Dommedags Bog

Lidelsens Vej

Tillæg til Lidelsens Vej

MED KUL OG KRIDT SKITSER (FORAAR 1872)

I STORM OG STILLE EFTER AAR 1874

Placat, hvorved Grev Struensee giøres fredløs [Luxdophs kopi i håndskrift, øverst]

Auctions Placat over Medailler. General Gähler tilhørende 1771 [Luxdorph kopi i håndskrift, nederst]

Cento (ex Virgilio) cujus autor est Christ. Frid. Temlerus

Om Dagen den syttende Januarii 1772. Ved T.R**. Efter Befalning trykt.

Uebersetzung einer in der Holländischen Gazette befindlichen Recension.

En splinter nye Vise om Gamle Lisbet. Under Melodie: Gammel Kielling maatte hoppe.

No. 2. Fortsættelse af Frøken-Contorernes Ruin. Under samme Melodie som Det forrige.

Von Copenhagen den 17ten Januar 1772. Nach dem Dänischen Original.

Gespräch im Gefängnis zwischen Brand und Struensee, worin letzterer einen merkwürdigen Traum erzählt.

Sendschreiben des Teufels an den Grafen von Struensee.

Des Grafen Struensee Schreiben an seine Mutter.

An Ihro Königlichen Majestät […] Schreiben an den König von dem Grafen von Struensee, […]

Lettre au Roi, par Pierre Frederic Suhm, Conseiller de Conférence: Traduite du Danois, & revue par l'Auteur.

Vers au Roi sur la lettre de Mr. Suhm.

Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Andet Hæfte.

Dom udi Sagen

Gespräch im Gefängniss zwischen Brand und Struensee, worinn letztere einen merkwürdigen Traum erzählt.

Anmerkungen zur Brandtischen Bekehrungsgeschichte. (Zu der auf 3 Bogen gedruckten alten Edition.)

Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner kaldt Princesse Sophia Friderica udløb af Stabelen […]

Mettes Viise i blaa Taarn. […] Kan synges som: Min Fader var en Ridder saa fin. Trykt i dette Aar.

Dætte Brøv tæ men kære Las Nilsen fraa Mætte Jensdotter […]

En nye Viise, indeholdende Et Raad til Nissen.

Denne Sorte Haand Spørges om det er Nissens i Blaataarn, […]

Peder Palladius

Fr. Paludan-Müller

Carl Ploug

Poul Martin Møller

Christian Richardt

Hans Egede Schack

Sophus Schandorph

F. C. Sibbern

Johan Skjoldborg

Erik Skram

Sophus Michaëlis

Schack Staffeldt

Henrich Steffens