• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

"Et Besøg"

"jeg er saadan"

"mig selv"

'At være eller ikke være.'

1. Del : 1812-42

4. Del : 1856-82

Aabenbart Skriftemaal

Aabenbart Skriftemaal

AABENT VENNEBREV til en Engelsk Præst

AAGE OG ELSE - DØDEN -

AAGE OG ELSE - LIVET -

Aand

AANDELIG VUGGEVISE

Aarets Historie.

ABC-Bogen

Adam Oehlenschläger

ADAM OG EWA ELLER DEN ULYKKELIGE PRØVE ET DRAMATISK STYKKE ... (1769)

Adda Ravnkilde

ADSKILLIGT AF JOHANNES EVALD (1771)

Af Adams Fald fordervet slet

Af BIBELSKE PRÆDIKENER (1816)

AF BREVVEKSLING MELLEM NØRREJYLLAND OG CHRISTIANSHAVN. (1824)

AF DANMARKS KRØNIKE

AF DANSK KIRKETIDENDE

AF DANSKEREN I

AF DANSKEREN II

AF DANSKEREN III

AF DANSKEREN IV

Af den gamle Vinhandlers Optegnelser

Af en endnu Levendes Papirer

Af en endnu Levendes Papirer

AF EN FORELSKETS DAGBOG

AF ET BREV

AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Af Høyheden oprunden er

AF KRØNIKE-RIIM

AF NORGES KONGE-KRØNIKE

AF SØNDAGS-BOGEN

Af VERDENS-KRØNIKEN 1817

Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig

Afsked

Afskeeds-Prædiken (Thorning 1825)

Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift

Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift

Aften

aften

Aften i Landsbyen

Aften paa Landet

Aften ved Kristianiafjorden

AFTENPASSIAR

AFTENSTEMNING

AFTENVISITER

Aglaia

Ah levende Gud jeg bekiender for dig

AHASVERUS

Ak! hvor forandret!

Ak! hvor forandret! (DK)

Aksel Halcks Optegnelser

Aksel Halcks Optegnelser

Ald dend gandske Christenhed

ALICE

alkohol

Alleniste Gud i Himmerig

Almindelig Værnepligt

Alt er godt

Ambrosius Stub

Amen! JEsus hand skal raade

anbefaling

Anders Arrebo

Anders Bording

ANDRÆ

Angaaende en taabelig Vigtighed lige over for mig og den Opfattelse af Christendom, som jeg gjør kjendelig

Angaaende en taabelig Vigtighed lige over for mig og den Opfattelse af Christendom, som jeg gjør kjendelig

ANGST

Anmærkninger

Anne Lisbeth

ANSIGT TIL ANSIGT

April

Araberen i Constantinopel

Arbejdets Personlighedsværdi

Arbejdets Personlighedsværdi

Ariel

Aristokraternes Catechismus

Aristokraternes Catechismus

Arv

Arvingen

Arvingen

Askese

ASMADÆUS

At Biskop Martensens Taushed er 1) christeligt uforsvarlig; 2) latterlig; 3) dum-klog; 4) i mere end een Henseende foragtelig

AT KREPERE KAMMERHERREN

At være eller ikke være

Atlantis