• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter Årstal 1771 Fjern begrænsning Årstal: 1771

Søgeresultater

Damint eller den uheldige Forfatter, forvandlet til Journalist

Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse.

Philodani Tanker over Philocosmi Betænkninger.

Philocosmi Brev til Philodanus, som Svar paa hans Tanker over Philocosmi Betænkninger.

Jødernes Renkers Aabenbaring. Andet Hæfte.

Tienstlig Giensvar til den unge Pasqvillant Rosentorne kaldet.

Junior Philopatreias Besvarelse til Beelzebul Fukssvanser, som svigagtelig og saare underfundelig kalder sig Rosentorne.

Philocosmi Indfald ved Giennemlæsning af Philodani Undersøgelse, Philopatreias angaaende. Medeelte en god Ven paa Landet.

Velmeent Svar til den Russiske Bagtalere. Af Sandheds-Elskere.

Tanker om Præsternes Gaarder og Jorder samt disses Indvikling i det skadelige Fælledskab. Af Philander.

Tanker om Geistligheden i en Stat. Ved Fr.Chr. Scheffer.

Nye Tanker over Indholden af Philopatreias Anmærkninger.

Misokakias imod Philopateias.

Bondens første Betænkninger, om de Aarsager Philopatreias har anbragt for de dyre Tider.

Svar paa Publici Vegne til Philopatreias paa adskilligt af hans umoedne Forslage fra en patriotisk Sandsiger.

Brev fra Sandsigeren til Adskillige om Adskilligt i hans nyeligen udgivne Piece.

Velmeente Erindringer i Anledning af Philopatreias tredie Anmærkning om Geistlighedens Indkomster.

Philocleresias Anmærkninger, over Philopatreias Anmærkning om Geistlighedens Indkomster.

Svar til Philopatreia angaaende de Geistliges Indkomster, af Philalethes.

Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Betænkning over den saa kaldede Philopatreias [Underskrevet HH]

Spørsmaale beqvemme til vore Tider.

Forslag til det Høylovlige General Landvæsens Collegium, angaaende Folkeformerelsen i Dannemark.

Upartiske Tanker om Land-Oeconomien i Dannemark, og billige Forslag til sammes ufeylbare Forbedring.

Den Danske Landmands Ven.

Betænkning om Fællesskabets Afskaffelse saa og om Tiende og Tienestefolk paa Landet.

Hyæne- Jagden. Komedie i fem Handlinger, oversat efter Marquis de saint Mirabelles: Les gros mangent les petits.

Anders Christensens Betænkninger over de i Aaret 1768 fra General-Landvæsenets-Collegium forelagte Spørsmaale.

Tre Patriotiske Samtaler imellem to Danske Reysende om Deres Fædrenelands Tilstand.