• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Ach himmel-søde ord

Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig

Ach hvad schall dog Daphnis hyrde

Ach hører Himlens Ord

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Ach min rose visner bort

Ach mit Hierte Vill besvime

Ach æd[l]e Søster ach hvad det

Ach! HErre see (DK)

Ach! Herre see min Hierte-vee

Ach! Hvi kand jeg aldrig lukke

Ach! Jesu mit Hierte har vanked

Ach! at enhver dog tænkte paa,

Ach! er stirbt! - mit zarter Mutter-Klage

Ach! hvad er man uden JEsu fremmed, ræd og bettel-arm

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Ach! hvorledes skal jeg skue

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Ach! min HErre, straf mig ey [1]