• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius

Søgeresultater

Æreminde og Grav-Skrift: over Grevinde Leonora Christina

Ægteskabs Seddel for Anton Ulrich Hansen og hans Kiæreste Anna Jens-Datter

Vor stoere Falsters Liv

Verden er et Flyve-Sand

Vel an, endskiønt jeg skal

Var Jesus end paa Korset bragt

Vaare Dage løbe fage

Uskyldig Tidsfordriv jeg har

Uforsagt hvordan min Lykke

Trofasthed er den Dyd, jeg søger

Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag

Til vores nu værende Konge da han var Kronprintz

Til Stiftamtmand Stochfledt

Til Obr: Leut: Leth

Til Major Cremon,

Tiden løber som en Floed

Tanker over 1 Cor: 2 v. 2: Jeg agter mig ikke at viide noget etc.

Tanker for an i en Psalme-Bog

Sørgedigt i Anledning af Christian Stockfleths Hustru Adolphine Christine Rostgaards Død

Stubs Vers over Jens Mahler

Stadfæst dit Forsyns Verk

Spring, Hierte! spring forbi de Døre

Som en nøysom jeg foragter

Skal Dahlens Lillie af Foragt

Seer jeg Naadens Frelser Mand

Seer det end for dig dunkelt ud

See, Skiønhed er en Skat

Saa sortnes vort Levnets den bliideste Dag

Recept for den dievelske Løgnagtighed

Paaskrift paa en Slet Daase, hvori var got Tobak

Paa een Flaske, hvori laa en liden Elling i Spiritus med 2 Hoveder

Paa Bagstavnen af et Skib ved navn Samson

Oversættelse af Rostgaards latinske Digt i Anledning af den kgl. Families Indtog paa Christiansborg

Overskrivt over P. Clausens Kramboe i Ærøeskiøbing

Over et Dødinghovet

Ordsprog

Oprigtighed, min Fryd

Op af Synden

O! min Siæl du gaaer og vanker

O! høye Raab, hvis lige aldrig hørtes

O du dybe Fald og Vaade

Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt

Menneskets Levnets Lob

Medgangs Ven har lært at smiile

Mand, Mand, Mand

Man har for nylig hørt Kanoners hule Torden

Lykønskning paa en Vens Fødselseag

Lyksalig endte Da! min Frelser sine Dage

Livet som en Seylads

Latinsk Vers til Borchs Collegium efter Branden 1728