• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Æreminde og Grav-Skrift: over Grevinde Leonora Christina

Ægteskabs Seddel for Anton Ulrich Hansen og hans Kiæreste Anna Jens-Datter

Vor stoere Falsters Liv

Verden er et Flyve-Sand

Var Jesus end paa Korset bragt

Uskyldig Tidsfordriv jeg har

Trofasthed er den Dyd, jeg søger

Til Stiftamtmand Stochfledt

Til Obr: Leut: Leth

Til Major Cremon,

Tiden løber som en Floed

Tanker over 1 Cor: 2 v. 2: Jeg agter mig ikke at viide noget etc.

Sørgedigt i Anledning af Christian Stockfleths Hustru Adolphine Christine Rostgaards Død

Stadfæst dit Forsyns Verk

Spring, Hierte! spring forbi de Døre

Som en nøysom jeg foragter

Skal Dahlens Lillie af Foragt

See, Skiønhed er en Skat

Recept for den dievelske Løgnagtighed

Paa een Flaske, hvori laa en liden Elling i Spiritus med 2 Hoveder

Paa Bagstavnen af et Skib ved navn Samson

Oversættelse af Rostgaards latinske Digt i Anledning af den kgl. Families Indtog paa Christiansborg

Overskrivt over P. Clausens Kramboe i Ærøeskiøbing

Over et Dødinghovet

Ordsprog

O! min Siæl du gaaer og vanker

O! høye Raab, hvis lige aldrig hørtes

O du dybe Fald og Vaade

Medgangs Ven har lært at smiile

Mand, Mand, Mand

Man har for nylig hørt Kanoners hule Torden

Lykønskning paa en Vens Fødselseag

Lyksalig endte Da! min Frelser sine Dage

Latinsk Vers til Borchs Collegium efter Branden 1728

Lad Krig fornøye Potentater

Kan Tørstens Brand fortørre den

Jeg lever vel tilfreds

Jeg har kun Dyden kiær

Indskrift paa Tavle i Vedtofte Kirke over Hans Giislef, d. 22. Febr. 1741

Indskrift paa Tavle i Køng Kirke over Morten Stub og hans Hustru Karen Møller

Indskrift paa Stentavle i Verninge Kirke over Ambrosius Stubs Svoger Pastor Schyth

Indskrift paa en Tavle i Køng Kirke

Impromtu til en Kræmmersvend

Impromtu (Gak bort, Nord-Vest!)

Impromtu (Efter Ærter)

I hvad min Talsmand leed

Høye Gud! Vort Fald, des verre

Hver tiime er forgyldt

Hvad er vor Glæde dog i denne skummelhytte

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte