• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Richardt, Chr. Fjern begrænsning Forfatter: Richardt, Chr. Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Carl Ploug.

C. Hostrup.

Ved Helligaands-Kirkens Fornyelse.

Til H. L. Martensen.

Rudolf Frimodt

Gotfred Benjamin Rode

Peter Arnold Heise

Maanebroen.

Hvad hjalp det mig

Christus-Troen.

Bøn og Arbejd!

Kjærlighed.

Matthæus.

Paulus i Cæsarea.

Ydre Mission.

Indre Mission.

Spejling.

Foraar begynder.

Børn.

Af en Opera.

Laugenes Fanetog

Sang. [Jeg fanged engang en ædel Falk]

I Kongens Kjøkken.

Fyens Hegn.

Uglen og Smaafuglene.

Mit Piletræ.

Herodes' Død.

I Bergen.

Mand overbord.

Luther i Worms.

De tvende Taarne.

Hans Kryger.

Steen Steensen Blicher.

N. F. S. Grundtvig.

Foraar. Variationer over et gammelt Thema.

Bebudelse

Vaagnende Vaar.

Visne Blade.

Vindenes Værk.

Gaaet ud.

Forvandling.

Vaarens Fylde.

Hvad Tiden fordrer.

Hvem er Han?

Derfor!

Salvingen i Bethania.

Martin Hammerich

H. L. Martensen

Ved Afdækning af Mindestenen for Enkedronning Caroline Amalie

Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.