• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Ære være GUD Fader i Himmerig

Vor HErres JEsu Christi Fred

Vor Gud hand er saa fast en Borg

Vor Frelser JEsum vi tilbede

Vil Gud vor HErr' ey med os staa

Vi troe allesammen paa en GUD

Vi takke dig aff Hiertens Grund

Vi Christum love hver og een

Vare Gud ikke med os denne Tiid

Vaag op, min Siæl, thi Stunden er

Solen udi mørke Klæder

Ræt salig er forvist dend Mand

Paa Gud alleene Haver jeg sat min Liid

Opvaager Christne alle

Om Himmerig vi tale vil

Om Himmerig vi qvæde vil

Om Gud ey bygger Huus og Gaard

Om Egteskabet vi siunge vil

O vi arme Synder, Vore Misgierninger

O Skaber udi Himlens Huus

O Menniske begræd din Synd saa stoor

O JEsu kjære Frelsere

O JEsu for din Pine

O JEsu Christ som Manddom tog

O HERRE Gud og Fader bliid

O HERRE Gud benaade mig

O HErre frels mig og døm min sag

O GUds Lam uskyldig

O Gud vor Fader i evighed

O Gud vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre

O GUD aff Himlen see her til

O Christe, mig forleene Din Naade til min Sang

Nu lader os alle takke GUD vor HErre

Nu gaff min JEsus gode Nat

Nu er fød os JEsus Christ

Nu bede vi dend Hellig Aand

Naar vi i største Nøden staa

Naar vi i største Nød er sted

Naar jeg, O Gud! paa Havet er

Naar jeg betænker ræt dend stund

Mit Barn frygt dend sande GUD

Mine Synder ere som Sand i Strand

Min Siæl nu love HErren

Maria er en Jomfru reen

Loved vær du JEsu Christ

Kyrie, Gud Fader, Alsomhøyeste Trøst

Kyrie, Gud Fader forbarme dig over os

Kyrie Gud Fader aff Himmerig

Kyrie Eleison, Christe Eleison