• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi

Søgeresultater

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good (DK)

Taksigelsis Sonnet (DK)

Taksigelsis Sonnet [1697?]

Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg 1687

Til Chr. V's 20 Aars Regeringsjubilæum 1690

Til Chr. V's Sundhed, Effter et Anstød aff en Feber 1687

Til HErrens Bord, i JEsu Nafn (DK)

Til Herodes JEsus føres

Til Herodes JEsus føres (DK)

Til Herrens Bord, I Jesu Navn

Til Jordans Flood Min Siæl vil ile hen

Til Kongl: Majestets Tredie Feldtog 1678

Til Niels Juels Contrafey [1696?]

Til Skibet Prinds Frederich 1686

Til dend nyekomne Jfr. Barbara Helena Schøller 1686

Til et Gudbarn 1681

Til hvile Soolen gaar

Til hvile Soolen gaar, og Dagen

To Arier ved Kongens og Arveprindsens Besøg i Odense 1690

Trods Kors og Død!

Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697

Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697 (DK)

Trøste-Skrift over Karen Nansens Død [1672]

Udaf dend dybe Nød

Udaf dend dybe Nød af alskens

Udaff Guds Naade haver

Under Anders Sørensen Vedels portræt

Under Chr. V's Portræt i Danske Lov 1683

Under Chr. V's Portræt i Norske Lov 1687

Under Niels Juels Portræt [1697?]

VAag op og slae paa dine Strenge (DK)

VDaf dend dybe Nød (DK)

VElder ud I Øyne-strømme (DK)

VIl dog Himlen intet tale (DK)

Vaag op og see

Vaag op og slaa paa dine Strenge

Vaag op og slae paa dine Strenge

Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699

Ved ald vor Guds Barmhiertighed

Velder ud i Øyne-strømme

Velkom til Prinds Friderich ved hans Fødsel 1672

Velkommen Morgenstund med Guld

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund!

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund! (DK)

Velkommen hid, I søde JEsu Navn

Velkoms Tanker over Griflfenfeld's Hiemkomst af Leding 1676

Verkbrudne Svend, Hvor lyksom var din stand

Vers i Vinterparten (DK)

Vi med Forundring daglig maa