• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi

Søgeresultater

Jeg løffter Siæl og Øye op

KOmmer, I som vil ledsage (DK)

KRONEBORGS Korte Beskrifvelse (DK)

Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

Klinge-Digt til J. Brunsmand, Aandelig Siunge-Lyst 1676

Kom JEsu, nu Herodes hand er død

Kom hid, og see Hvordan en skioldmøe gaar

Kom, Siæl, og lad os græde

Kom, Siæl, og lad os græde (DK)

Kommer, I som vil ledsage

Kroneborgs Beskrifvelse 1672

Lad andre hen i Trældom gaa

Latinsk Sørgedigt [1697?]

Lever-Riim over Borde til Schøllerts

Litaniet

Lov og Tak og ævig Ære

Lovet vær du JEsu Christ

Luk Øyne op! O Christenhed

Lyck-Ønske og Bøn til Printz Friderich Nytaar 1686

Lyk-Ynske, der Griffenfeld blev Rigets Cantzeler [1674?]

Lyk-ynske til Prinds Friderichs Fødsel 1672

Lyksalig Dag! som nu saa bliid

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder (DK)

Lykønske til Chr. V's Fødsels Dag 1697

Lykønske til Fr. IV paa hans Fødsels Dag 1702

Lykønskning [1673?]

LÆnge haver Satan spundet (DK)

Længe haver Satan spundet

Med Blusel, Graad og Klage

Med Blusel, Graad og Klage (DK)

Med en Ligprædiken til Mette Sophie Krabbe 1694

Mig lyster nu at træde

Min Siæl lov Gud din HErre

Min Siæl, hvo er dog dend, som dig saa kierlig føder (DK)

Min Sool, min Lyst, min glæde

Mindedigt over Anna Rasmusdatter Schøllers 1669

Mindedigt over Caspar Bartholin 1670

Mindedigt over Caspar Christopher-Søn Schøller 1661

Mindedigt over Christen Caspersøn Schøller 1677

Mindedigt over Elisabeth Høeg 1672

Mindedigt over Frederich Thuressøn 1675

Mindedigt over Helvig Didrichs Daatter Draguns, g. m. Karsten Atke

Mindedigt over Johan Wandall 1675

Mindedigt over Kirsten Lindenov, g. m. Erich Banner 1678

Mindedigt over Kong Davids naadige tanker og dom over Simei

Mindedigt over Lauridtz Lindenow m.fl. 1690

Mindedigt over Magdalena Hussman, g.m. Andreas Gunther 1683

Mindedigt over Maren Bering 1675

Mindedigt over Maren Bering 1675 (DK)