• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi

Søgeresultater

Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]

Chr. V's første Ledings-Tog 1676

Chrysillis

Chrysillis (DK)

DAgen er snart runden hen (DK)

DEt mulner mod den mørke Nat (DK)

Dagen er snart runden hen [1]

Dagen er snart runden hen [2]

De Fattige udj Odensee Hospital [1683 dl. 1684?]

De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678

Dend Seylende Venus 1695

Dend dumme Aand Og Dievel maa dog bort

Dend klare Sool gaar ned, Det qvelder meer og meer

Dend klare Sool gaar ned, Det qvelder meer og meer (DK)

Dend klare Sool gaar ned, det

Dend præg Sool, som heele Verden

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder (DK)

Dend rette Dyders Moder

Det gamle Aar har Ende

Det mulner mod den mørke Nat [1]

Det mulner mod den mørke Nat [2]

Det runde Himlens Stierne-Telt

Dig store Gud og Zebaoth

En Engel til Maria kom

En fattig Pillegriim jeg er (DK)

Enhver som Christen kaldes vil

Enhver som troer og bliver døbt

Er Skibet nu Og Folk i Fare sted'

Et Menniske Jeg kiender grandt

Eya hvor vel Du veed min tarv og trang

Fald kun, fald ned O du spedalske Mand

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned (DK)

Far vel da, Verden, du skalt faa

Far, Verden, far vel (DK)

Far, Verden, far vel, jeg keedis

Fastelavnsvers til Magister Stoud

Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

Fra Fristelser og Satans stød

Fra HErrens egen Mund og Ord

Fryd dig i Guds Behag

Fynske Mercurius (til Lyxdorff) 1684

Fødselsdagsønske til Ole Borch (i Susanne Worms Navn) 1689

Følg, JEsu, med, Jeg er din Vandringsmand

GUD skuer aff det høye

GUd vær mig naadig, og tilgiv

GUd vær mig naadig, og tilgiv min Synd saa leed

Gaar nu, gaar frem