• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Vil dog Himlen intet tale

Ah! hvad jeg aff Væmodighed

Hvo kand ey glædes hiertelig

O JEsu, hvad Du meget lide maa

Naar jeg, O JEsu, tænker paa

Hvordan end Pilatus hinked

Rættens spiir det alt er brekked

Hvo maa ey døe og daane hen?

Alt hvad Fornufften overgaar

Hør Nyt og Got ved HErrens Engle-bud

Nu kom her Bud fra Engle-Koor

En Engel til Maria kom

Enhver som Christen kaldes vil

Trods Kors og Død!

See, hvor nu JEsus træder

Kommer, I som vil ledsage

Fra HErrens egen Mund og Ord

O JEsu hvordan kand jeg dog

Bryder frem I hule Sukke

Gak under JEsu Kors at staa

Sorrig og Ælendighed

Jeg kaster mig ned, og bejamrer

O kiæreste Siæl, op at vaage

O salig Tiid, Nu stood min JEsus op!

Op Siæl, bryd Søvnen aff

Op hierte, siæl, op sind og sands!

O Fader udi Himmelen

Som dend gyldne Sool frembryder

Saa har ald Verden da dend Trøst

Følg, JEsu, med, Jeg er din Vandringsmand

Hvor liffligt er det dog at gaa

I Jøde-Børn Abrahams slegt

Hil, Jesu, Dig, Estu du her midt i blant!

See, hvor JEsus allevegne

Hvo som aff Gud er fød

Ah, Thomas, hvor gik du i Verden hen?

Saa er da Dørrene tillukt

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Litaniet

Chrysillis (DK)

Hosianna (DK)

KRONEBORGS Korte Beskrifvelse (DK)

Rind nu op i JEsu Naun (DK)

DAgen er snart runden hen (DK)

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Siæl og Hierte, Sind og Sandser (DK)

Blusser op og værer glade (DK)

Salig er en Mand at skatte (DK)