• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

O Glæde stoor! Vor JEsus er nu fød!

Op, Hierte, op med fyrig Troe

Søde JEsu, Jule-Første

Vaag op og see

Alle Ting er Underfulde

Guds Naade-Lyvs og salighed

Hvor tryg en Vey

Min Sool, min Lyst, min glæde

Lov og Tak og ævig Ære

Vi vaare under Lovens stand

Hør! Under stoor Udi vor Jule-Søn!

Vi med Forundring daglig maa

Hvor kand vi Gud fuldpriise

Velkommen hid, I søde JEsu Navn

Det gamle Aar har Ende

Hvad skal vi nu med Lovens Aag

Kom JEsu, nu Herodes hand er død

Vor JEsus aff Landflygtighed

Hvi samler sig den Hedensk Magt

Som en Hiort med Trøst befangen

Vær trøstig Sion, Jesu Brud

Gaar nu, gaar frem

Det runde Himlens Stierne-Telt

Ved ald vor Guds Barmhiertighed

Hvor gaar Du hen. O søde Himmel-Søn

Hvor stoor er dog dend glæde

O Himle, hvad for Vaade

O I Forældre, seer dog paa

I smukke Børn og fromme

Udaff Guds Naade haver

O Egtestand, Du høylyksalig est

Hvor saligt var det Egte-Par

I Christne, hvo I ere

Fald kun, fald ned O du spedalske Mand

Verkbrudne Svend, Hvor lyksom var din stand

Paa Bierget har nu JEsus endt

O meer end sterke Høvedsmand

Dend rette Dyders Moder

Er Skibet nu Og Folk i Fare sted'

Hvad er det for en Snekke

I Christne, I som træde

See hvor hand gaar, Dend Himmel-Aulings Mand

O Gud hvor jammerlig

I Børn og Brødre en og hver

Op Siæl, følg med

Jeg løffter Siæl og Øye op

Far vel da, Verden, du skalt faa

See! see nu bliver HErren kiendt

Hvor gaar det dog, O rene Jomfru til!

Saa haver du, O gamle Simeon