• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Trøste-Skrift over Karen Nansens Død [1672]

Lykønskning [1673?]

Samsøes Beskrivelse 1675

Binde Brev [1675?]

Indskrift i Kapellet paa Valdemars Slot 1687

Til Niels Juels Contrafey [1696?]

Under Niels Juels Portræt [1697?]

Latinsk Sørgedigt [1697?]

Samtale med Rygtet

Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697

Taksigelsis Sonnet [1697?]

Rind nu op i JEsu Navn

Dagen er snart runden hen [1]

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Siæl og Hierte, Sind og Sandser [1]

Blusser op og værer glade [1]

Salig er en Mand at skatte [1]

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund!

Op, op i søde JEsu Navn [1]

Det mulner mod den mørke Nat [1]

O HErre hør min Jammers Bøn

Nu rinder Solen op

Til hvile Soolen gaar

Udaf dend dybe Nød

Vaag op og slae paa dine Strenge

See, hvor sig Dagen atter skynder [1]

O HErre, hold din´ Øren aaben

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681

Op! op med Himmelstemme

Kom, Siæl, og lad os græde

Sorrig og Elendighed, Suk og salte

Ach! Herre see min Hierte-vee

Med Blusel, Graad og Klage

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Himmelsøde Gud og Fader

Til Herrens Bord, I Jesu Navn

O Jesu! paa din Alter-food

Tack, Jesu, Sialens Hyrde good

Far, Verden, far vel, jeg keedis

Herre Gud mit Hiertis Glæde

Hvorfor, mit Hierte, klemmiss du