• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Paa Uldrich Frderich Gyldenlews Sundhed 1686

Paa Æsken med Ole Borchs Sten 1690

I Eksemplarer af Vinterparten 1692

Lever-Riim over Borde til Schøllerts

Fastelavnsvers til Magister Stoud

Om Dværgen, Grev Hans

Om Snustobak

Hosianna ved Chr. VI's Salving 1671

Lyk-ynske til Prinds Friderichs Fødsel 1672

Kroneborgs Beskrifvelse 1672

Chr. V's første Ledings-Tog 1676

Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]

Opskrift paa Ankeret 1677

Begrædelser ofver Valentin Korn 1676

De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678

Nytaarsønske til Chr. V 1677

Til Kongl: Majestets Tredie Feldtog 1678

Nytaarsønske til Chr. V 1679

Chr. V's Igienkomst fra Holstein til Fyen 1679

Nytaarsønske til Chr. V 1681

Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]

Nytaarsønske til Chr. V 1682

Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

Under Chr. V's Portræt i Danske Lov 1683

Chr. V's Reise i Norge 1685

Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg 1687

Til Skibet Prinds Frederich 1686

Under Chr. V's Portræt i Norske Lov 1687

Nytaarsønske til Chr. V 1690

Til Chr. V's 20 Aars Regeringsjubilæum 1690

Dend Seylende Venus 1695

Nytaarsønske til Chr. V 1696

Lykønske til Chr. V's Fødsels Dag 1697

Paa Chr.V's Fødselsdag [udateret Fragment]

Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699

Over Holmer-Skandse 1700

Lykønske til Fr. IV paa hans Fødsels Dag 1702

Nytaarsønske til Fr. IV 1703