• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Emneord Danmark Fjern begrænsning Emneord: Danmark

Søgeresultater

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Dansk Tedeum

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Hr. Tilskuer!

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 2. november 1871

I Hundrede Aar satte Fienden ei Fod

Kiærminde-Bladet

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Det Danske Samfund

Danne-Virke

Den 28de Mai i Danske Samfund

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Kundgiørelse om Grundtvigs Danske Høiskole

Til de Sönderjydske Tydske