• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Periode Romantik (1800-1870) Fjern begrænsning Periode: Romantik (1800-1870)

Søgeresultater

Hellig-Aand! med Velbehag

Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke

Helten, som os hjalp af Nød

Her er Guds Huus og Himlens Dør

Her er saa stille, her er saa tyst

Herlige Ting er talt om dig

Herre Gud! hvor agtes ringe

Herre! hvor skal vi gaae hen

Herre! vi elske dit Straale-Palads

Herren Moder Eva loved

Herren af Søvne opvaagned, opsprang

Herren han har besøgt sit Folk

Herren strækker ud sin Arm

Herren taler: Øer, hører

Herren, Han sagde til Herre min

Herren, han har besøgt sit Folk

Herren, som raader i Himmerig

Herrens Dag, paa Aandens Sprog

Herrens Huus var lagt i Støvet

Herrens Røst er over Vandet

Herrens Veninder

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, vor Fane

Hil dig, vor Fane

Himlene, Herre, fortælle din Ære

Himlene, Talsmand! fortælle din Ære

Himmel-Farten saae i Løn

Himmelske Brudgom! ak, jeg var i Senge

Himmerigs Port engang fløi op

Hjelp Gud, at jeg nu kunde

Hos Fyrsterne sad tæt i Ring

Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt

Hos Herren paa det Høie

Hvad er det, vi skue

Hvad forklarer Rigets Gaade

Hvad har Kirken her tilbage

Hvad maa mit Hjerte sige

Hvad nytter den Raaben

Hvad skal den unyttige Tjener med Pundet

Hvem monne det være, der ganger saa hvast

Hvem seer jeg hist som Lammet gaae

Hvi er dine Klæder saa røde

Hvilende paa mig er Guds Aand

Hvo kan troe, som har ei hørt

Hvor Abraham i Hyrdehjem

Hvor deilig skal Guds Kirke staae

Hvor er dog Paaske sød og blid

Hvor er dog din Naade

Hvor er nu de gamle Stier

Hyggelig, rolig