• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Periode Romantik (1800-1870) Fjern begrænsning Periode: Romantik (1800-1870)

Søgeresultater

CHRISTOFFER COLUMBUS

Christ stod op af Døde

Christendom i Verdens Mund

Christi Kirke! lydt du kvæde

Christi Kirkes Alderdom

Christne, med Skiel

Christus er vores, med Ham har vi Alt

Christus fuldstrag

Christus kom tilbage

Christus, vor Gienløser blid

Christus, vor Gienløser blid

DANMARKS JUBEL-FEST

DANSK RAVNE-GALDER

DE HELLIGE TRE KONGER

DEN 3DIE JUNI 1855

DEN CHRISTELIGE BØRNELÆRDOM

DEN CHRISTELIGE KAMP

DEN CHRISTNE KIRKE

DEN CHRISTNE KIRKE OG DEN TYDSKE THEOLOGI

DEN DANSKE SAG

DEN DANSKE STATS-KIRKE

DEN LATINSKE STIL. (Et Skole-Program.)

DET DANSKE SAMFUND

DIMISPRÆDIKEN. (1810.)

Da Huss blev brændt paa Baalet

Da Moses ned ad Bjerget steg

Da Soel gik ned i Banke

Da mørkest det saae i Verden ud

Dag med Ære, Dag med Ynde

Dag uden Mage

Dagene stækkes og mørkne i Nord

Daniel i Løver-Kulen

Dannavirke

Danne-Virke I

Danne-Virke II

Danne-Virke III

Danne-Virke IV

Davids faldefærdig' Hytte

Deilig er den Himmel blaa

Den Christelige Børnelærdom

Den Helt, som knuste Dødens Magt

Den Luft, hvori vi gaae

Den bittre Død Dig trængde

Den første Dag paa Jord

Den hellige Kirkes skiønne Navn

Den signede Dag, som vi nu seer

Den yndigste Rose er fundet

Denne er Dagen, som Herren har gjort

Der er saa bredt et Land bag Rhin

Der gik en Hyrde og vogted Faar