• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Periode Romantik (1800-1870) Fjern begrænsning Periode: Romantik (1800-1870)

Søgeresultater

Søde Jesus! vi er her

Søde Jesus, Davids Rod

Søn var Judas af de Øgle-Unger

Søndag er vor Herres Dag

Søndag-Morgen fra de Døde

Sønnen af Guds Fader-Hjerte

Sørger ei for dem, der sove

TALE-FRIHEDEN

THEOLOGISK MAANEDSSKRIFT

TIL BERNHARD INGEMANN

TIL CHRISTNE VENNER

TIL FÆDRENELANDET

TIL MARIE MIN TROLOVEDE

TIL MIN EGEN META

TIL MINE KIÆRE BØRN

TIL NORGE

TO BREVE TIL PROFESSOR SIBBERN

TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

TRØSTEBREV TIL DANMARK

Tag Bogen af den Engels Haand

Tag det sorte Kors fra Graven

Takker den Herre, som Sorgen omvendte

Talsmand! som paa Jorderige

Thomas Kingo er Psalmisten

Thronen under Kerubimer

Tider skifte, atter kom

Tie, alt Kiød, for Aasyn Hans

Til Helvede vor Drot nedfoer

Til Himmels foer den Ærens Drot

Til Himmels foer den Ærens Drot

Til Himmels foer, som Gud og Mand

Til klart Guds Ansigt vi skal see

Til vor Forsamlings Paulun

Triumf! Triumf! vor Soel er nu oprunden

Trods Længselens Smerte

Trods den beseiglede Steen

Troende Sjæle

Tusind Aar stod Christi Kirke

Tusinde Hvirvler paa Tromme vi slaae

Tvang til Tro er Snak i Taaget

Tør end Nogen ihukomme

Under Korset stod med Smerte

Underveis var til St. Peder

Ungdom og Viisdom, de fulgdes ad

VALGDAGEN I KJERTEMINDE

VALHALLA-LEGEN MED BAGGESSEN

VAR MORTEN LUTHER EN CHRISTEN, ELLER VAR HAN EN KJÆTTER

VED TUSINDAARS-FESTEN 1826

VERDENS KRØNIKE 1812

Vaagn op, du Helgen-Kiæde