• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Den Danske Rim-Krönike

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

De syv Sakramenter

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning

Om Afguderie

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Fornioter

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Om Dannefæ og Hittegods

Om Krønikens Dyrkning

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. november 1865

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Det Danske Samfund

Krønikens Gienmæle

Danne-Virke

Den 28de Mai i Danske Samfund

Nyaars-Morgen. Et Rim

Hittegods

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Om Ordsprog

Jule-Træet

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Danskeren 1

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1868

Om Nordens videnskabelige Forening

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Nikolai Edinger Balles Amindelse

Nordiske Smaadigte

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole