• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Ømme Taarer, Hjerte-Toner

Ære og Priis og Dyd

Ægypten var plaget saa saare

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Vuggens Engel kom til Jord

Vort Løsen er vor Tro og Daab

Vorherre, han var et lille Barn

Vor Kirke-Dør vel lukkes op

Vor Jesus kan ei noget Herberg finde

Vor Herres Røst er Kirkens Aand

Vor Herres Røst

Vor Herre kom til Jordans Flod

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Vor Gud er død hinsides Hav

Vor Frelser! ved dit Naade-Bord

Vor Frelser opstod fra de Døde

Vor Frelser frit sin Fiende

Vor Fader god i Himmerig

Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav

Virkeligt det nu er blevet

Vingaards-Røgt og Ager-Dyrkning

Vil du Kirkens Spir forgylde

Vidunderligst af Alt paa Jord

Vi troe, som vi ved Daaben svor

Vi troe paa Gud Fader

Vi stole paa den Hellig-Aand

Vi samles for dit Aasyn her

Verdens Igienfødelse

Verden er, som Man den tager

Verden døde

Venner! lad os ihukomme

Velmødt, I Christne fromme

Velkommen, Aand fra Himmelen

Velkommen igien, Guds Engle smaa

VED TUSINDAARS-FESTEN 1826

Ved Sæden, som den falder

Ved Kundskabs-Træet, uretviis

Ved Jordans Færgestæder

Ved Babylons Floder

Var Vandet alene

Var I ikke Galilæer

Var I ikke Galilæer

Vai nu, Dannebrog, paa Vove

Vaar i Guds Rige, velkommen paany

Vaagner op, I Folk, som sove

Vaagn op, du Helgen-Kiæde

Ungdom og Viisdom, de fulgdes ad

Underveis var til St. Peder

Under Korset stod med Smerte