• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Op og smyk dig, siel! med glæde

Saa gaaer nu sielens høytid an

Troens Rare Klenodie, 4. Del. Troens Frugt

O siel, som daglig glad og sund

O Gud! mit lives fader! vilt

Du est allene, store Gud!

Du est allene værd, o Gud for alle guder

Synes det i kors og pine

Det er den daglig trøst, hvormed

Jeg gaaer i fare, hvor jeg gaaer

Min JEsu! mit lives

I prægtige himle og jorden tillige!

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Min JEsus hand er min begyndelse og ende

Vil du have roe min siel?

Bort verden af mit sind og øye

Kommer, hvo vil viisdom lære!

Hvo vil med til himmerige

Den onde leve-maade

Min siel, hvo vilde være

Eet er nødigt, dette ene

Den vey du gikst i kors og trang

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Min JEsu, søde siele-lyst!

O JEsu! min brudgom! livsaligste ven!

Taalmodighed behøves

Vær i korset troe og stille

Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

JEsum, JEsum, JEsum sigter

Allerstørste præst, som dig

JEsu, du min lyst i live

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

Sørger du endnu min siel?

Stille er min siel til GUd

Min nok beklemte aand!

Roe er sielens beste skat

Den ypperligste vey

Skal kierlighed sin prøve staae

Hvor seer det ud i verdens ørk

I HErrens udvalde, som hellighed øve

Far her ud, urene aand!

Flye min aand, og bryd med styrke

Du hiertens fryd for rene sinde

Troens Rare Klenodie, 5. Del. Troens Kamp og Seyer

Den troe, som JEsum favner

Vor trængsel, hvor besværlig

Vort kors giør sure miner

Vor GUd er tro i liv og død

Min christen, er dit kors saa svart

Den vey gaaer vist til himmerige