• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Seltnes Denkmahl patriotischer Freymüthigkeit, und großmüthiger Königlicher Wahrheitsliebe.

Patriotiske Tanker over Fædrenelandet til nøiere og nærmere Undersøgelse og Eftertanke, hidsendt af Or*t*ng, uværdig Sogne Degn til nye Lars Kirke paa B*r*h*lm.

Et Brev til Forfatteren af de Kiøbenhavnske Samlinger, angaaende Skrive-Friheden.

Teutsches Echo, auf das Geschrey eines wahnwitsigen Scribenten, gegen die vernünftigen Verbesserungen des Staats, in der öffenlichen Schrift: De Danske Skriveres ulyksalige Skiæbne. Entworfen von Corporal PIETRO ROMANO.

Erindringer imod den nylig udgivne Betænkning, hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield.

Klage og Formaning til Egteskab af en gammel Frøken.

Forslag til en forbedret Indretning ved de Latinske Skoler.

Philomusus om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Philomusus om Stiftelser.

Samtale imellem Einar Jermonsøn og Reiar Randulvsøn paa Opland i Aggerhuus-Stift i Norge.