• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord litteratur Fjern begrænsning Emneord: litteratur

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Den Danske Rim-Krönike

Hr. Tilskuer!

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Afbrudte Strøtanker ved Brevet til Vali-Magni

Broder Niels fra Soor

Papegøien og Skaden. (En Fabel.)

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

Efterklang

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Erklæring

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning

Meddelelse om Odin og Saga

Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840

Riim-Breve

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind