• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord dødsfald Fjern begrænsning Emneord: dødsfald

Søgeresultater

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Præsten Johan Hahn

Et Sorgens Budskab Norden gjennemsuser

I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

Vinter-Soelhverv

De Snekker mødtes i Kveld paa Hav

Davids Klagesang

Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825

Fødselsdagen (paa Gisselfeld, 11te Junii)

Ved Exellencen C. E. Rotwitts Ligbegængelse den 14de Februar 1860

Muntre Yngling udi Livets Vaar

Sagas Tempel

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund

Villemoes

Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette

Nikolai Edinger Balles Amindelse

Jens Baggesen

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands