• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord æstetik Fjern begrænsning Emneord: æstetik

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Efterklang

Om Sandhed, Storhed og Skiønhed

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Til Arlichinos Forfatter

Til Hr. Professor Sander

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Ved de svenske Studenters Nærværelse paa Regentsen den 3 Juni

Völunds Værksted

Svar paa Anmeldelsen af Saga