• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person SaxoGrammaticus Fjern begrænsning Anden person: SaxoGrammaticus Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Til Hr. Professor Sander

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger

Efter-Skrift