• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Loven er et helligt bud

Jeg er den eene alvise stærke GUd

GUds riges evangelium

Op alle folk paa denne jord

Hvor lystig, sød og yndig

Det er et lifligt ord

Dig, dig, min HErre, vil jeg prise

De ord, som du mig lader høre

Vel den! der veed, i JEsu navn

Jeg er rede til at bede

Giv dig, min kiere siel, til roe

Falder paa dig modgangs hede

Du folk, som christne kaldes vil

I siele, som igien saa ilde

O hvad er det en herre-stand

O siel! hvor blev de gode ord

I morgen skal mit bryllup staae

Aldrig kand jeg sige

Vil du til HErrens alter gaae

Op og smyk dig, siel! med glæde

Saa gaaer nu sielens høytid an

Troens Rare Klenodie, 4. Del. Troens Frugt

O siel, som daglig glad og sund

O Gud! mit lives fader! vilt

Du est allene, store Gud!

Du est allene værd, o Gud for alle guder

Synes det i kors og pine

Det er den daglig trøst, hvormed

Jeg gaaer i fare, hvor jeg gaaer

Min JEsu! mit lives

I prægtige himle og jorden tillige!

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Min JEsus hand er min begyndelse og ende

Vil du have roe min siel?

Bort verden af mit sind og øye

Kommer, hvo vil viisdom lære!

Hvo vil med til himmerige

Den onde leve-maade

Min siel, hvo vilde være

Eet er nødigt, dette ene

Den vey du gikst i kors og trang

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Min JEsu, søde siele-lyst!

O JEsu! min brudgom! livsaligste ven!

Taalmodighed behøves

Vær i korset troe og stille

Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

JEsum, JEsum, JEsum sigter

Allerstørste præst, som dig

JEsu, du min lyst i live