• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Bibelsted 1 Mos 3,19 Fjern begrænsning Bibelsted: 1 Mos 3,19

Søgeresultater

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825

Min Moder

Min Moder