• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Vær trøstig Sion, Jesu Brud

Vort Maaltjd vi beslutter nu

Vort Maaltid vi beslutter nu (DK)

Vor JEsus aff Landflygtighed

Vor Disk og Dug er alt bered (DK)

Vor Christendom en Bane er

VIl dog Himlen intet tale (DK)

Vil dog Himlen intet tale

Viis er den Mand

Vi vaare under Lovens stand

Vi med Forundring daglig maa

Vers i Vinterparten (DK)

Velkommen Morgenstund med Guld

Velkommen hid, I søde JEsu Navn

VElder ud I Øyne-strømme (DK)

Velder ud i Øyne-strømme

Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699

Ved ald vor Guds Barmhiertighed

VDaf dend dybe Nød (DK)

Vaag op og slae paa dine Strenge