• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Bording, Anders Fjern begrænsning Forfatter: Bording, Anders

Søgeresultater

ACH Skat, Ach ædle Landsens Skat

ACh kunde søden Rose sig

ACh! ney: min Broder/ ney: hvorledis vi det mage

AH hvor jeg længis efter dig JEsu min

ALmæctig Himmel ach hvad det

ALt det som hafver Ljf och Aand

ARme Hierte du med Skiel/ Snart dig vel

Ach Amaryllis hast du denn

Ach Himmel/ Himmel/ ach hvad skal jeg nu paafinde

Ach aff det haarde band oc lengsels tunge Nød

Ach gaar i Sene Tider gaar

Ach hvad schall dog Daphnis hyrde

Ach mit Hierte Vill besvime

Ach æd[l]e Søster ach hvad det

Af Guld och Løfve Jeg har nafn

Agter hvad i disse dage

Ah at dog en Trois Gnist

Ak hvad er det, at J mig saa

Ak! Amaryllis har du slet

Ak! af den falske List og hiertelig Fortred