• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Sthen, Hans Christensen Fjern begrænsning Forfatter: Sthen, Hans Christensen Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Den signede Dag som wi, etc. Findis i den Bogstaff H. 7. Blad.

En Bøn at bede for et siugt Menniske der berættis

En Bøn at bede for et siugt Menniske, der ligger i sit Yderste

En Bøn at bede, naar mand icke end skiønt selff gaar til Alteret, Men er dog til stede ...

En Bøn, Som gode Christne kunde bede for en fattig Fange, som ... skal staa sin Ræt...

En almindelig Tacksigelse effter Christi Nadere

En anden Afften Bøn, vden Rijm

En anden Bøn, i sit yderste selff at bede

Et Litanie, hoss Siuge Folck at bede

Her effter følge nogle faa Sange, som mand kand bruge til Skibs, eller andensteds paa Reysen...