• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Emneord Danmark Fjern begrænsning Emneord: Danmark

Søgeresultater

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Dansk Tedeum

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Hr. Tilskuer!

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Niels Ebbesen

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Efterklang

Nyaars-Ønske i Danske Samfund

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. maj 1869

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Tilbagesyn paa København

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1866

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette