• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Tekstklassifikation prosa Fjern begrænsning Tekstklassifikation: prosa Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Hr. Tilskuer!

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Et Par Ord angaaende Revselsen i Politivennen No. 620

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Krønikens Gienmæle

Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Til de 88 Clausenianer

Om Baggesen

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Om Daabs-Pagten

Pegepind til den ny Abc

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? eller om Tro og Fornuft